De Elph Vredesstichting wordt opgeheven

Vrede en harmonie is onze stichtingsfilosofie

In een tijdperk dat gekenmerkt wordt door angst en wantrouwen, egocentrisme en machtsstrijd, concurrentie en afgunst, onvrede in familie en sociale omgeving, een tijd waarin veel mensen zich onrustig en onveilig voelen, is het belangrijker dan ooit zich van de eigen verantwoorde-lijkheid bewust te worden om vrede en harmonie in zichzelf terug te vinden.

Door de praktische levensfilosofie van het Elphisme, die ons leert de uitdagingen van het dagelijks leven te hanteren, hebben wij de ervaring opgedaan dat ons leven ook anders kan zijn. Met achting en respect voor elkaar, bewustzijn van onze eigen verantwoordelijkheid, vol dankbaarheid en gedragen door vertrouwen ontstaat vrede en harmonie in ons leven. Deze alomvattende levensfilosofie willen wij niet tot onze eigen persoonlijke leefomgeving beperken, maar graag doorgeven, zodat onze kinderen en kleinkinderen een leven kunnen leiden dat gekenmerkt is door vrede en harmonie.

Wij verheugen ons dat wij via de Elph Vredesstichting ieder mens de mogelijkheid kunnen bieden om te leren in zichzelf en in hun leven vrede en harmonie weer toegankelijk te maken.

Allgemeine Informationen
Naam Stichting Elph Vredesstichting
RSIN Nummer 853382517
Bankrekening NL17 RABO 0138 9378 93
Adres Rosmolen 6
Postcode en Plaats 7587 RP De Lutte
Land Nederland
Telefoonnummer 0031 (0)6 51708559
E-mailadres info@elph-vredesstichting.nl

 

U vindt op onze website uitgebreide informatie over de Elph Vredesstichting. Hebt u vragen of verzoeken kunt u mailen aan: info@elph-vredesstichting.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Nadere informatie over het Elph-werk en Mhaádeii vindt u op: www.mhaadeii.net

De Elph Vredesstichting heeft een ANBI status.