We verheugen ons op uw ondersteuning

De Elph Vredesstichting is opgericht om ieder op zijn eigen manier een mogelijkheid te geven deel te hebben aan de mondiale vrede.

Vrede en harmonie begint in onszelf en kan zich op die manier uitbreiden in onze eigen omgeving. Voor de Elph Vredesstichting is het van groot belang dat mensen die hun innerlijke vrede kwijtgeraakt zijn, mogelijkheden krijgen hun vrede terug te vinden door in contact te komen met het Elphisme. Met uw financiële ondersteuning is het voor onze stichting mogelijk activiteiten te organiseren en de mondiale vrede voor ieder die daar naar streeft, stapje voor stapje dichterbij te brengen.

Wilt u ons ook helpen door bv.

  • goede ideeën aan te dragen om donateurs of sponsors te werven
  • eenmalig of regelmatig een donatie te geven of
  • zoveel mogelijk mensen over de Elph Vredesstichting te vertellen?


We verheugen ons op uw ondersteuning.

 

“Alle bijdragen zijn zeer welkom.”

Elph Vredesstichting
NL17 RABO 0138 9378 93
BIC RABONL2U

info@elph-vredesstichting.nl

Allgemeine Informationen
Naam Stichting Elph Vredesstichting
RSIN Nummer 853382517
Bankrekening NL17 RABO 0138 9378 93
Adres Rosmolen 6
Postcode en Plaats 7587 RP De Lutte
Land Nederland
Telefoonnummer 0031 (0)6 51708559
E-mailadres info@elph-vredesstichting.nl

 

U vindt op onze website uitgebreide informatie over de Elph Vredesstichting. Hebt u vragen of verzoeken kunt u mailen aan: info@elph-vredesstichting.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Nadere informatie over het Elph-werk en Mhaádeii vindt u op: www.mhaadeii.net

De Elph Vredesstichting heeft een ANBI status.