Doelen van de Elph Vredesstichting

„De stichting heeft ten doel in het algemeen belang het Elphisme, als evolutionaire vredesleer van Mhaádeii, wereldwijd te integreren, zodat mensen van alle rassen, volkeren, culturen en religies in achting en respect voor en met elkaar harmonieus kunnen leven.“

Deze doelstelling vormt het fundament van onze doelen als Elph Vredesstichting. Het Elphisme zoals het elders op deze website uitgebreid is beschreven, is een alomvattende, praktisch toepasbare en vooral heel werkzame levensfilosofie. Deze levensfilosofie kan door ieder mens, die zich van zijn eigen verantwoordelijkheid bewust is, jong of oud, rijk of arm, gekleurd of blank, om het even van welk volk of welke cultuur afstammend, of aan welke religie verbonden, op een eenvoudige manier in zijn leven toegepast worden. Daardoor is ieder mens in staat achting en respect voor zichzelf en anderen te ontwikkelen. Hierop kan dankbaarheid en vertrouwen groeien, wat uiteindelijk vrede en harmonie tot gevolg heeft.

Een leven dat zich kenmerkt door bewustzijn van zijn eigen verantwoordelijkheid en achting en respect voor elkaar, zal verstrekkende gevolgen hebben, zowel in het klein (in ieder persoon zelf, in zijn familie, zijn naaste omgeving) als in het groot, in onze maatschappij, en zelfs over de grenzen heen. Hoe meer we vrede en harmonie in onze huidige micro- en macrokosmos kunnen verwezenlijken, hoe eenvoudiger het voor onszelf en vanzelfsprekender voor de volgende generatie is om een leven in vrede en harmonie te leiden.

Vrede en harmonie is onze stichtingsfilosofie

Allgemeine Informationen
Naam Stichting Elph Vredesstichting
RSIN Nummer 853382517
Bankrekening NL17 RABO 0138 9378 93
Adres Rosmolen 6
Postcode en Plaats 7587 RP De Lutte
Land Nederland
Telefoonnummer 0031 (0)6 51708559
E-mailadres info@elph-vredesstichting.nl

 

U vindt op onze website uitgebreide informatie over de Elph Vredesstichting. Hebt u vragen of verzoeken kunt u mailen aan: info@elph-vredesstichting.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Nadere informatie over het Elph-werk en Mhaádeii vindt u op: www.mhaadeii.net

De Elph Vredesstichting heeft een ANBI status.